30ο Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο ENHC, 16/5/2019

30ο Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο ENHC με θέμα «Θεραπεία στον Καρκίνο Οισοφαγικής Συμβολής και Στομάχου».
Ομιλία, Θεοφάνη Ειρ. Φλώρου, με τίτλο «Βιοδείκτες και νέες Θεραπείες».

Leave a reply