Διάλεξη στο Διαδικτυακό Συνέδριο “Όφελος & Τίμημα για τον Ογκολογικό Ασθενή”

Ο Στρατιωτικός ιατρός, Θεοφάνης Ειρ. Φλώρος, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής της Ε΄ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan General, Αν. Διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και τ. ResFac University of Pittsburgh Cancer Institute, μίλησε με θέμα: “Όφελος και τίμημα της ανοσοθεραπείας στο στάδιο ΙΙΙ του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα” στο Διαδικτυακό Συνέδριο “Όφελος & Τίμημα για τον Ογκολογικό Ασθενή” το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 ( ώρα 13:30- 14:30).

Leave a reply