• Μελέτη και Εξατομίκευση είδους και αλληλουχίας κατάλληλων αντινεοπλασματικών θεραπειών
  (πχ, στοχευτική θεραπεία, ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία κά)
 • Μελέτη γονιδιακών γαμετικών (κληρονομικότητα) και σωματικών (DNA νεοπλασίας) αλλοιώσεων
 • Παρηγορητική Υποστήριξη
 • Παρακολούθηση (follow up) μετά την αρχική διάγνωση-αντιμετώπιση
 • Μόνιμη και συνεχή συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα των ΗΠΑ:
  ○ University of Pittsburgh
  ○ Roswell Park Comprehensive Cancer Center, NY και Moffit Cancer Center, Tampa FL

Επιστημονικοί – Κλινικοί Στόχοι

 • Η λεπτομερής διερεύνηση κάθε κλινικού περιστατικού ξεχωριστά για την επιλογή της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας.
 • Η ανάληψη κλινικών μελετών με δυνατότητα προσφοράς των φαρμάκων του αύριο στον ασθενή του σήμερα.
 • Η διαρκής αναζήτηση κλινικών μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για κάθε ασθενή όταν η εφαρμοσμένη ιατρική δεν έχει πλέον αποτέλεσμα στη θεραπευτική της νόσου του.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO)
 • Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού (ΕΕΟΠ)
 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος (ΕΛΛΕΜΕΛ)

Το Ιατρείο