• Μελέτη και Εξατομίκευση είδους και αλληλουχίας κατάλληλων αντινεοπλασματικών θεραπειών
   (πχ, στοχευτική θεραπεία, ανοσοθεραπεία, χημειοθεραπεία κά)

 • Μελέτη γονιδιακών γαμετικών (κληρονομικότητα) και σωματικών (DNA νεοπλασίας) αλλοιώσεων

 • Παρηγορητική Υποστήριξη

 • Παρακολούθηση (follow up) μετά την αρχική διάγνωση-αντιμετώπιση

 • Μόνιμη και συνεχή συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα των ΗΠΑ
   University of Pittsburgh, Cleveland Clinic Ohio

     ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)

 • Ευρωπαϊκή Ογκολογική Εταιρεία (European Society of Medical Oncology, ESMO)

 • Αμερικανική Εταιρεία Ογκολογίας (American Society of Clinical Oncology, ASCO)

Το Ιατρείο