Διάλεξη στο 4th meeting on the State of Art in Cancer Therapies

Το Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Εξατομικευμένη επικουρική χημειοθεραπεία στον καρκίνο παχέος εντέρου>», στα πλαίσια του 4th meeting on the State of Art in Cancer Therapies: Μοριακή και Ανοσολογική Στόχευση, 21-22 Σεπ 2018, Αθήνα.

Leave a reply