1η επιστημονική συνάντηση για τον Οισοφαγογαστρικό και τον Ορθοκολικό Καρκίνο

Ο ιατρός Θεοφάνης Ειρ. Φλώρος Παθολόγος-Ογκολόγος, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στην 1η επιστημονική συνάντηση για τον Οισοφαγογαστρικό και τον Ορθοκολικό Καρκίνο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας του Καρκίνου και μίλησε με θέμα:

“Χημειοθεραπεία, εξατομικευμένη θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο οισοφάγου και στομάχου”

Πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής ήταν η Άννα Κουμαριανού, παθολόγος ογκολόγος, υπεύθυνη της Αιματολογικής – Ογκολογικής Μονάδας της Δ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Π.Ν.Α. “ΑΤΤΙΚΟ” και ο Θεόδωρος Μαριόλης – Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ.

Leave a reply