13ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δερματο-Ογκολογίας

Ο Θεοφάνης Ειρην. Φλώρος, Md Παθολόγος – Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός Π.Ν.,θα μιλήσει και θα προεδρεύσει στην 15η Συνεδρία, στο 13ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δερματο-Ογκολογίας EADO που θα διεξαχθεί στις 3-6 Μαΐου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
” 5 May 2017 -Symposium 15,
Melanoma Genetics and Biology
Chairs: M.-T. Landi (USA) – S. Beissert (Germany) – T. Floros (Greece)
M.-T. Landi (USA): Polygenic risk score for cutaneous melanoma in Mediterranean countries
S. Beissert (Germany): UV-induced immunosuppression and melanoma development TBA: Novel pathways of resistance to targeted therapies
S. Karagiannis (United Kingdom): B-cells and antibody responses in melanoma: immune escape mechanisms and opportunities for translation
Th. Floros (Greece): Resistance to checkpoint inhibitors ”
* From the Programme of EADO

Leave a reply