30ο Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο ENHC, 16/5/2019

30ο Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο ENHC με θέμα “Θεραπεία στον Καρκίνο Οισοφαγικής Συμβολής και Στομάχου”.
Ομιλία, Θεοφάνη Ειρ. Φλώρου, με τίτλο “Βιοδείκτες και νέες Θεραπείες”.

Leave a reply