Γλοιοβλάστωμα. Γραπτή επιστημονική ανακοίνωση στο 7ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας

Τίτλος

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΛΟΙΩΜΑ ΜΕ ΕΞΩΚΡΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μπαξεβάνος Παναγιώτης, Πλιάκου Ευαγγελία, Φλώρος Θεοφάνης
Ε’ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General

Συμπεράσματα

Η ταξινόμηση κατά WHO των όγκων εγκεφάλου με βάση ενδελεχή ανοσοίστοχημικό και μοριακό έλεγχο είναι απαραίτητη για την υποκατηγοριοποίησή τους. Η εμφάνιση εξωκράνιων μεταστάσεων αποτελεί εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή της νόσου. Η γονιδιακή υποτύπωση μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση θεραπειών με βάση τον ειδικό προβλεπτικό βιοδείκτη ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας.

Δείτε την ανακοίνωση πατώντας εδώ

Leave a reply